el îi scria poezii

de Anda

te simt adânc.

înfiptă

în sufletul lumii.

din ape vii

izvorând

Reclame